Zaterdag 2 maart trokken de bib-jongeren de verfpotten open om hun geliefkoosde omgeving beneden aan de bib op te frissen.  Dit gebeurde met steun van de schepen van jeugd, Dirk Broes en de schepen bevoegd voor de bibliotheek, Lili Stevens.  Ook de schepen van welzijn, Luc Van Houtven moedigde de jeugdige schilders aan.  Het resultaat is mooi en mag gezien worden.  Knap gedaan gasten !