Na de gemeenteraadsverkiezingen tekenden N-VA en CD&V een stevig coalitieakkoord met inhoudelijke krachtlijnen voor de huidige legislatuur. Deze inhoudelijke krachtlijnen werden intussen verder uitgewerkt tot een zeer uitgebreid en ambitieus bestuursakkoord. Dit akkoord vormt de leidraad aan de hand waarvan N-VA en CD&V de gemeente Duffel zullen besturen.

Burgemeester Sofie Joosen (N-VA): ““Dit bestuursakkoord is een perfecte symbiose van de partijprogramma’s van N-VA en CD&V. Allebei vinden we er onze belangrijkste programmapunten in terug. We zijn dan ook bijzonder verheugd dat beide partijbesturen dit unaniem goedkeurden. Dit akkoord zal in het kader van de opmaak van het meerjarenplan 2020-2025 samen met de administratie dit najaar verder verfijnd en vertaald worden in concrete acties en bijhorend financieel kader.”

Het bestuursakkoord werd een zeer uitgebreid werkstuk. Er wachten de komende legislatuur immers heel wat uitdagingen. Het bestuur wil een betrouwbare partner zijn die ten dienste staat van elke burger en zorgt dat Duffel een aangename gemeente is om in te leven, werken  en ondernemen. Het is de vaste wil van de nieuwe bestuursploeg om het financiële plaatje gezond te houden en de schuld beheersbaar. Tegelijkertijd is het zeer belangrijk om te blijven investeren.

Ook milieu en klimaat zijn onmiskenbaar belangrijke uitdagingen. Duffel wil een voorbeeldfunctie vervullen en realistische doelstellingen nastreven. Het is de wens van het nieuwe bestuur om te ijveren voor een mooie, gezonde gemeente waar veel groen, open ruimte, biodiversiteit en duurzaamheid in al hun facetten op de voorgrond staan.

Duffel moet ook een veilige plek zijn. Dat vereist een doordacht veiligheidsbeleid met slimme investeringen in zowel mensen als middelen. Sluikstorten, overdreven snelheid, overlast en ander asociaal gedrag mogen niet ongestraft blijven. Het bestuur zal intensiever inzetten op het bestrijden van onkruid.

Duffel is een bruisende gemeente en daar hebben onze vele culturele-, jeugd- en sportverenigingen een groot aandeel in. Het akkoord trekt voluit de kaart van de verenigingen en de vele vrijwilligers, zij vormen het kostbare weefsel van onze samenleving. Duffel wil ook een ondernemende gemeente zijn door het creëren van een gezond ondernemingsklimaat  en het inzetten op kernversterking.

Een goed akkoord draagt ook zorg voor de Duffelaars. Het gelooft in zelfvertrouwen en in mensen die hun eigen keuzes maken. Voor diegenen die het moeilijk hebben is extra ondersteuning nodig. Het is immers niet evident om in het welzijnslandschap altijd de juiste weg te vinden.

Eerste schepen Lili Stevens (CD&V): “Het waren zeer boeiende, constructieve en open gesprekken. Ook de samenwerking bij de start van deze nieuwe legislatuur verliep in een uitstekende sfeer. Met veel vertrouwen kijken we uit naar de concrete uitwerking van onze ambities. Onze coalitie telt 16 van de 25 Duffelse gemeenteraadsleden en beschikt dus over een zeer ruime en stabiele meerderheid om effectief werk te maken van een nog beter Duffel.”