Het fort


zaterdag, 30 augustus, 2014

Het Fort als Arbeidservaringscentrum.

 

Voor het natuurbeheer wordt een beroep gedaan op een sociaal tewerkstellingsinitiatief, mét steun van de provincie Antwerpen. Voor het onderhoud van het fort zal een ploeg arbeiders worden ingezet uit kansengroepen.    Het betreft hier zowel structureel als occasioneel onderhoud : het snoeien van bomen, struiken en hagen, maaien van gazons en bermen, onderhoud van bewegwijzering, zitbanken e.a. randinfrastructuur, paden proper maken, zwerfvuil opruimen, stormschade verwijderen, enz.  De gemeenteraad keurde hiervoor in mei 2012 een jaarlijkse tussenkomst goed van 10.000 EURO.
Onze toenmalige schepen van cultuur en welzijn Lili Stevens sprak er twee jaar geleden al over met Philippe De Backer, Diensthoofd van vzw Kempens Landschap. Voor dit project is  vzw De Krone de ideale partner. Ze willen de personen met autisme  inzetten om verschillende taken “onder deskundige begeleiding” te vervullen.

Dit kan gaan van onthaal,  toezicht en onderhoud belevingstentoonstelling, onderhoud van domein, -uitbating van brasserie in het fort en gidsen bij bezoeken…

Heel veel jongeren met autisme komen uit een situatie waar ze met heel veel zorg en liefde zijn omringd. Maar zoals vele hunkeren ze ook naar een zelfstandig leven.

Vzw De Krone wil hen hier in het Fort de kans geven om te ervaren wat arbeid is:  vb. op tijd op het werk zijn, doen wat men verlangt, je taak afwerken,  omgaan met je collega’s, arbeidsplezier, verantwoordelijkheid,…

De medewerkers van De Krone zien  het Duffelse Fort als unieke locatie om daar aan de jongeren al die kansen aan te bieden. Zij geloven in hun “zeer sociaal” initiatief.

En wij, wij geloven er ook in, en wensen hen alvast veel succes toe!!!