Reeds 25 jaar


donderdag, 14 januari, 2016
Reeds 25 jaar

Meer dan kwarteeuw in de raad

Tijdens de gemeenteraadszitting van 30 november ll. werden Daniëlla Van den Bergh en Jos Hellemans gehuldigd als verdienstelijke medeburgers.  Zij ontvingen de Burgerlijke Medaille Eerste Klasse wegens minimum 25 jaar anciënniteit als gemeentemandataris. 

Ondertussen staat voor onze beide mandatarissen de teller reeds op 27 jaar. Zij traden immers beiden aan in januari 1989. Jos werd meteen schepen, en dit gedurende vier legislaturen.  Daniëlla was voorzitter van het OCMW van 2001 tot 2012. Daniëlla en Jos, bedankt voor die vele jaren van inzet voor onze partij, voor onze gemeente en zijn inwoners. Wij komen hier in een latere publicatie uitgebreid op terug. Tijdens dezelfde raadszitting werden ook de ingenieurs Peter Arras, Els Op de Beeck en Dirk Roelens gelauwerd als Laureaten van de Arbeid, en ontving Guido De Clerck het Burgerlijk Kruis Eerste Klasse wegens minimum 35 jaar dienst als gemeentemandataris.  Proficiat allemaal!