Gemeenteraad


zaterdag, 16 januari, 2016
Gemeenteraad

Onze fractie aan het werk

Tijdens de zitting van 16 november laatstleden legden onze mandatarissen eens te meer een aantal bijkomende agendapunten aan de gemeenteraad voor. 

De inzameling van kunststoffen zit in de lift. Steeds meer mensen doen de inspanning om hun plastics uit het restafval te houden.  In 2014 klokten we af op 7,5 kg per inwoner.  Onderzoek toont aan dat er een inzamelpotentieel is van 15 kg per inwoner per jaar.  Er is dus nog marge voor verbetering. Die zou erin kunnen bestaan om periodiek de gemengde plastics, de roze zak, huis aan huis op te halen zoals in een aantal buurgemeenten. Ons voorstel, bij monde van Jos Hellemans, om ook in Duffel met een inzameling van de roze zakken aan huis te starten, werd door de meerderheid (N-VA, Groen, SP.A) weggestemd.  Een blaam voor Groen!

 

Raadslid Lili Stevens pleitte voor het behoud van de kindergraven op het  kinderperk gelegen aan de kant van de Leopoldstraat. Aan de nabestaanden werd steeds gezegd dat aan dit kinderperk niet geraakt zou worden.  Het verwijderen van deze grafjes staat immers niet in het masterplan voor het kerkhof van Duffel-Centrum. Nu wil men de graven van sommige kindjes verwijderen en dit nog wel zonder ontgravingen zodat bezoekers in de toekomst - weliswaar onwetend- over de lichaampjes zullen lopen!  Heeft het huidige bestuur niet meer respect voor het verdriet van de betrokken ouders?

 

Onze fractie pleitte er ook voor het nodige te doen om het achterste stuk van het perceel Kiliaanstraat 55  te verwerven.  Het gaat hier om de eerste van vier nog te verwerven gronden nodig om de parking achter de Sint-Martinuskerk uit te breiden zoals voorzien in onze plannen van 2012. Door deze uitbreiding kunnen aanpalende handelaars langs de parking bevoorraad worden of zelfs een achteringang voor hun klanten maken. Dit voorstel werd niet aangenomen!  Nochtans had het schepencollege op 26 oktober met UNIZO nog een convenant afgesloten om onze dorpskernen te versterken.  Begrijpen