Ereburgemeester Van Winkel overleden


vrijdag, 15 januari, 2016
Ereburgemeester Van Winkel overleden

Ereburgemeester Clem Van Winkel overleden

Op 27 november 2015 namen we afscheid van Clem Van Winkel. Clem was van 1990 tot 2000 de moeder van alle Duffelaars. Wij bieden de familie onze oprechte deelneming aan. 

De strijd voor vrouwenrechten liep als een rode draad door haar leven. Zij was  actief lid van “Vrouw & Maatschappij”, zowel plaatselijk als arrondissementeel en nationaal.  Een tweede constante doorheen het leven van Clem was haar sociaal engagement.  Haar legendarische, uitpuilende agenda was het materiële bewijs van haar tomeloze inzet.  Die inzet trok de aandacht van de politiek.  In 1970 werd zij gevraagd te kandideren op de Duffelse CVP lijst.  Zij werd meteen verkozen, en trad in 1971 aan als enige vrouw in de gemeenteraad.  Zes jaar later werd zij de eerste vrouwelijke schepen in onze gemeente, en in 1990 de eerste vrouwelijke burgemeester van Duffel. De bevoegdheden die Clem kreeg toegewezen lagen volledig in de lijn van haar engagement: sociale zaken en gezin, ontwikkelingshulp, jeugd en cultuur. Zij was de initiatiefneemster van de Welzijnsraad met bijhorende Welzijnsgids, lanceerde het alarmsysteem voor alleenstaande bejaarden en startte als eerste in de regio een borstkankeronderzoek voor vrouwen.

Ook wist Clem een volwaardige cultuurdienst uit de grond te stampen. Eén van haar bijzonderste realisaties blijft ongetwijfeld de renovatie en uitbreiding van het gemeentehuis.  Ons nieuwe gemeentehuis met zijn glazen dak staat symbool voor openheid, een eigenschap die Clem eigen was. Zij was immers steeds toegankelijk voor iedereen.  Onze ereburgemeester  was ook intercommunaal actief, en nam meermaals deel aan nationale en zelfs Europese verkiezingen. Beroepshalve klom zij bij de CCOD, te Brussel, op tot directiesecretaris van de Voorzitter, een functie die vele deuren opende in het belang van onze gemeente. Ereburgemeester, Clem, bedankt voor uw jarenlange inzet.  Het was een uitzonderlijk voorrecht om met u te hebben mogen samenwerken.