Achteruitgang is ook verandering!


dinsdag, 1 maart, 2016

Het Nieuwsblad lichtte alle Vlaamse gemeenten door.  Ook Duffel kreeg na drie jaar beleid door N-VA, Groen en SP.A zijn gemeenterapport, een rapport halverwege de legislatuur dus. Er werden in het onderzoek drie momentopnamen vergeleken: 2009 (CD&V-bestuur), 2013 (bij de start van het nieuwe bestuur), en 2015 (halverwege de huidige legislatuur).  En wat stellen we vast: een gestage achteruitgang!

Op de vraag “Hoe tevreden bent u over uw burgemeester?” was de score in 2009 6,8/10, in 2013 6,3/10, en in 2015 6,0/10.  Op de vraag “Hoeveel punten zou u uw huidige gemeentebestuur geven?” vertoonden de scores eveneens een dalende trend: 7,1/10 in 2009, 6,7/10 in 2013, en 6,5/10 in 2015. Bovendien blijkt uit de enquête dat het aantal Duffelaars dat het huidige bestuur (N-VA, Groen, SP.A) slechter vindt dan het vorige (CD&V) met ruim een kwart gestegen is sinds het begin van de legislatuur!  Ook 23 beleidsdomeinen zoals sport, cultuur, financieel beheer e.a. werden expliciet bevraagd. Slechts 11 thema’s worden volgens de meerderheid van de Duffelaars  “goed aangepakt”.

Toegegeven een nieuw bestuur moet ervaring opdoen, ‘inrijden’ zoals men zegt. Daarom werden de eerste jaren enkel lintjes geknipt: opening van onze sporthal, onze brandweerkazerne, de fiets-o-strade e.a., dossiers waarin het huidige bestuur geen enkel aandeel had! Ook de wegen- en rioleringswerken in de Hoogstraat en de Hermansstraat zijn CD&V-dossiers. De nieuwbouw van ’t Kofschip met bijhorende kinderopvang die in september 2015 startte, is zelfs het grootste CD&V-dossier ooit: wij hebben de plannen opgemaakt en 10 miljoen subsidies binnengehaald! 

Gaandeweg verwacht je toch nieuwe initiatieven. We stellen echter vast dat tijdens de eerste helft van de lopende legislatuur slechts één belangrijk dossier op tafel kwam: de PLAZA LIGHT (terminologie die het huidige bestuur zelf gebruikt). Je kan echter de summiere(!) plannen die in december 2015 aan de gemeenteraad werden voorgelegd geenszins beschouwen als de basis voor een volwaardig en bruisend gemeenschapscentrum. Hiermee zal cultureel Duffel geen grote kwalitatieve sprong voorwaarts maken. Met het ombouwscenario van De Kunstfabriek zet cultureel Duffel zelfs een grote, onbegrijpelijke stap terug. 

Verheugend is de nakende aankoop voor VV Duffel waarover wij trouwens in onderhandeling waren met eigenaar Jos Goossens, a Het Nieuwsblad lichtte alle Vlaamse gemeenten door.  Ook Duffel kreeg na drie jaar beleid door N-VA, Groen en SP.A zijn gemeenterapport, een rapport halverwege de legislatuur dus. Er werden in het onderzoek drie momentopnamen vergeleken: 2009 (CD&V-bestuur), 2013 (bij de start van het nieuwe bestuur), en 2015 (halverwege de huidige legislatuur).  En wat stellen we vast: een gestage achteruitgang!

Op de vraag “Hoe tevreden bent u over uw burgemeester?” was de score in 2009 6,8/10, in 2013 6,3/10, en in 2015 6,0/10.  Op de vraag “Hoeveel punten zou u uw huidige gemeentebestuur geven?” vertoonden de scores eveneens een dalende trend: 7,1/10 in 2009, 6,7/10 in 2013, en 6,5/10 in 2015. Bovendien blijkt uit de enquête dat het aantal Duffelaars dat het huidige bestuur (N-VA, Groen, SP.A) slechter vindt dan het vorige (CD&V) met ruim een kwart gestegen is sinds het begin van de legislatuur!  Ook 23 beleidsdomeinen zoals sport, cultuur, financieel beheer e.a. werden expliciet bevraagd. Slechts 11 thema’s worden volgens de meerderheid van de Duffelaars  “goed aangepakt”.

Toegegeven een nieuw bestuur moet ervaring opdoen, ‘inrijden’ zoals men zegt. Daarom werden de eerste jaren enkel lintjes geknipt: opening van onze sporthal, onze brandweerkazerne, de fiets-o-strade e.a., dossiers waarin het huidige bestuur geen enkel aandeel had! Ook de wegen- en rioleringswerken in de Hoogstraat en de Hermansstraat zijn CD&V-dossiers. De nieuwbouw van ’t Kofschip met bijhorende kinderopvang die in september 2015 startte, is zelfs het grootste CD&V-dossier ooit: wij hebben de plannen opgemaakt en 10 miljoen subsidies binnengehaald! 

Gaandeweg verwacht je toch nieuwe initiatieven. We stellen echter vast dat tijdens de eerste helft van de lopende legislatuur slechts één belangrijk dossier op tafel kwam: de PLAZA LIGHT (terminologie die het huidige bestuur zelf gebruikt). Je kan echter de summiere(!) plannen die in december 2015 aan de gemeenteraad werden voorgelegd geenszins beschouwen als de basis voor een volwaardig en bruisend gemeenschapscentrum. Hiermee zal cultureel Duffel geen grote kwalitatieve sprong voorwaarts maken. Met het ombouwscenario van De Kunstfabriek zet cultureel Duffel zelfs een grote, onbegrijpelijke stap terug.  lias Jos van den Taj, toen die in oktober 2012 plots en waarom zouden wij in onze eigen voeten schieten door voorafgaandelijk de gemeentekas leeg te maken?